วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Vocabulary: About school

คำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียน มีคำอ่าน คำแปล ให้ด้วยนะครับ
อย่าลืมนำไปใช้ด้วยนะครับ

1. boarding school (noun) 'บอร์ดิง สคูล
Thai translation: โรงเรียนกินนอน
Example: Somsak goes to a boarding school in Chiang Mai.
สมศักดิ์เข้าเรียนโรงเรียนกินนอนที่จังหวัดเชียงใหม่

2. detention (noun) ดิ'เทนชัน
Thai translation: การโทษโดยการให้นักเรียนอยู่เย็นหลังเลิกเรียน
Example: I have detention after school for being late.
ผมถูกทำโทษให้อยู่เย็นหลังเลิกเรียนเพราะมาโรงเรียนสาย

3. recess (noun) ริ'เซส
Thai translation: การหยุดพักในช่วงเวลาสั้นๆ
Example: The children eat candy during recess.
เด็กกินขนมช่วงที่หยุดพักในเวลาสั้นๆ

4. orientation (noun) โอรีเอน'เทชัน
Thai translation: การปฐมนิเทศน์
Example: Orientation for new students is on the first day of school.
วันปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่คือวันแรกที่ของการเปิดเรียน

5. school break (noun) สคูล เบรค
Thai translation: การปิดเรียนกลางภาค
Example: Pranee is going to Singapore with her parents during school break.
ปราณีจะไปสิงคโปร์กับพ่อแม่ของเธอช่วงที่ปิดเรียนกลางภาค

6. school calendar (noun) สคูล 'แคลเลนเดอร์
Thai translation: ปฎิทินโรงเรียน
Example: Take a look at the school calendar and tell me when Sports Day is.
ดูที่ปฎิทินโรงเรียนแล้วบอกฉันหน่อยซิว่าวันแข่งขันกีฬาสีเมื่อไหร่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม