วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Lets Speak: Talking about likes and dislikes in English

There's a whole range of English expressions you can use to talk about how much you like or dislike something.

การแสดงความรู้สึกในภาษาอังกฤษ คุณสามารถบอกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบได้ ดังนี้

If you love something ถ้าคุณรักบางสิ่ง

"I love eating ice-cream." ฉันรักการทานไอศกรีม

"I adore sun-bathing." ฉันรักการอาบแดดมาก (adore: รักมาก, บูชา)

If you like something a lot ถ้าคุณชอบบางสิ่งมาก

"She's fond of chocolate." หล่อนชอบช็อกโกเล็ตมาก

"I like swimming very much." ฉันชอบการว่ายน้ำมาก ๆ

If you like something ถ้าคุณชอบบางสิ่ง

"He quite likes going to the cinema." เข้าค่อนข้างชอบไปดูหนัง (quite: ค่อนข้าง, ค่อนข้างจะ)

"I like cooking." ฉันชอบทำอาหาร

If you neither like nor dislike something ถ้าคุณทั้งชอบและไม่ชอบบางสิ่ง

"I don't mind doing the housework." ฉันไม่สนใจการบ้าน

If you don't like something ถ้าคุณไม่ชอบบางสิ่ง

"She doesn't like cooking very much." หล่อนไม่ชอบการทำอาหารเอามาก ๆ

"He's not very fond of doing the gardening." เขาไม่ค่อยจะชอบการทำไร่

"I dislike wasting time." ฉันไม่ชอบเวลาหมดกำลังใจ

If you really dislike something ถ้าคุณไม่ชอบบางสิ่งจริง ๆ

"I don't like sport at all." ฉันไม่ชอบเล่นกีฬาเอาซะเลย

"He can't stand his boss."

"She can't bear cooking in a dirty kitchen." หล่อนไม่สามารถทนทำอาหารในครัวที่สกปรกได้

"I hate crowded supermarkets." ฉันไม่ชอบซุปเปอร์มาเก็ตที่คนเยอะ ๆ

"He detests being late." ฉันเกลียดการมาสาย

"She loathes celery." ฉันรังเกียจผักคึ่นช่าย

Things to remember… ข้อควรจำ

Dislike is quite formal. คำว่า Dislike ใช้ในลักษณะทางการทั้งหมด

Fond of is normally used to talk about food or people. คำว่า Found โดยทั่วไปใช้กล่าวถึงอาหารและคน

The 'oa' in loathe rhymes with the 'oa' in boat. 'oa ในคำว่า loathe ออกเสียงเหมือน 'oa' ในคำว่า boat

Grammar Note

To talk about your general likes or dislikes, follow this pattern: like something or like doing something.

ให้ใช้รูปแบบ like + บางสิ่ง หรือ like + doing + บางสิ่ง เพื่อบอกเล่าถึงความชอบหรือไม่ชอบโดยทั่วไป

Common mistake

Be careful where you put very much or a lot. These words should go after the thing that you like.

ระวังที่ที่คุณวางคำว่า very much หรือ a lot สองคำนี้ควรจะวางไว้หลังสิ่งที่คุณชอบ

For example, "I like reading very much." NOT "I like very much reading."

ตัวอย่างเช่น "ฉันชอบอ่านหนังสือมาก " ไม่ใช่ "ฉันชอบมากการอ่านหนังสือ"

from: www.english-at-home.com
chaichana แปล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม