วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Get Grammar: Do Does

วันนี้ผมขอเสนอการใช้ do และ does กันนะครับ หลายคนอาจจะลืมเลือนไปบ้าง ลองมาทบทวนกันดูนะครับ

simple present Wh-questions and statements

Q: What do you do?
A: I'm a student, and I have a part-time job.

Q: Where do you work?
A: I work at/in a restaurant.

Q: Where do you go to school?
A: I go to the University of Texas.

Q: Where does Andrea work?
A: She works at Thomas Cook Travel.

Q: What does she do?
A: She's a guide. she takes people on tours.

Q: How does she like it?
A: She love it.

ข้อสังเกต

I/You ---> work, take, study, teach, do, go, have
He/She ---> works, takes, studies, teaches, does, goes, has

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม